Marko Majic

1 min read

Eh zivote zivote,nisi dobar,nisi fer.Šta mi radissvaki dan,što mi mladost uzimaš. Nemoj da sitako zločest,zaboravi na…

1 min read

Sunce visoko,dan je odmako,a moja dragajoš uvjek spava. Ajde dizi sena vitke nogice,prespavat ćeš sve,znaš da…